Кирүү

Күйүтүн тең бөлүшүү

Күйүтүн тең бөлүшүү. Куда-сөөктөрдөн, дос-тамырлардан жана башкалардан өтө күйүмдүүсү каза болсо, албетте, күйүмдүү адам-дары анын казасын тең бөлүшүү салты бар. Т.а. жакыны күйүмдүүсүнүн жанынан дайыма чыкпай олтурат. Кайрат айтат. Ыйласа сооротот. Өзөкжалгатат. Маркумду узатууда көрүстөнгө бир басат. Топурак салуу учурунда жанында болот. Кайра кайтканда ал өкүрсө, колтуктап келет. Жуп куран окууру менен күйөрмандыкзый-натынан кутулду болот. Мындай каада-салтты кыргыз эли мыкты сактап келүүдө.

Ой-пикирлер