Кирүү

Асылкечтик

Асылкечтик. Бул -жолдошчулуктагы, теңтуштуктагы сыйлоонун бийиктиги. Бири-бирин кадыр тутуучулук, ортодо жел өткөрбөөчүлүк. Асылкечтер - адалды-арамды бир жечүлөр, тирүүчүлүктө бир дөндө, өлгөндө бир чуңкурда жатууга бел байла-гандар. Бул жалган-жарыкдүйнөдө такыр жан кыйышпастар...

Ой-пикирлер