Кирүү

Өткүн айтымы

Өткүн-өткүн өтүп кет, Өйүз сувун кечип кет. Өсүп калды буудайым, Ого барбай безип кет. Өтүгүңдү чечип кет, Биздин шакты калкала, Бакылдыкын талкала.
Кара өткүн өтүп кет, Кара сувду кечип кет. Кылкан тартты арпабыз, Качкын, барбай безип кет. Кара тоонуң чечип кет, Долу болсо талкала, Дыйкан данын калкала!

Ой-пикирлер