Кирүү

Көлөкөгө тон бычып

"Көлөкөгө тон бычып". Бул - жок нерсени бардай көрүү, б.а. ошол тууралуу кур кыялдануу, аткарыла элек, ойдо жүргөндү атка-рып атам - деп, өзүнө-өзү калпыс сүйлөө. Мисалы, "тондук тери жок туруп, тон кием" деш, "аты жок туруп, ат минем" деш. Демек, ага ээр-токум камдаш керек. Таптакыр жокту бардай түшүнүүсү.

Ой-пикирлер