Кирүү

Жүрөнөк

Жүрөнөк. Мындай сөздүн оң жана тескери жактары бар.

Биринчиден, адамдарда болсо, эр-аялдын моралдык сапатта-рынын туруксуздугун, т.а. "аягы суюктугун" аныктайт.

Экинчиден, жылкы малына да карата айтылат. Анда малдын өтө ылдамдыгын, басыгын, жүрүшүн, аралыкты жана бат арбыта алган-дыкты туюндурат.

Ой-пикирлер