Кирүү

Телүү

Телүү (малды телитүү). Көчмөндүү кыргыздарда бул мал чар-бачылыкка карата аткарылчу. Т.а. беш түлүк малдын төлдөрүн (ку-лун, музоо, мамалак, бото, козу, улак) бирөөлөрүнөжагызып эмизүү. Муну минтүү үчүн айрым ырымчылдардын өзүнчө ыкмалары бар эле. Торолуу учурларында башка төлдүн куйруктарына эритилген тузду сүйкөгөн. Эмизүүчү мал аны жыттагылап, ошондон соң, саа-лып жаткан малдын ийип кетүүлөрү болгон. Өлгөн төлдүн терисин кеп, тулуп кылып да, аны малга телитип алган.

Ой-пикирлер