Кирүү

Толтура аяктолугу менен тийбейт

"Толтура аяктолугу менен тийбейт".Адамдарда аласа-бе-ресе болот. Бирееге бирдеме берилсе, баардыгы эле орду менен аласа-бересеси езундой тийбейт, "суу болуп" жүрүүлөрү тирүүчүлүктө кеп кездешет. Мындан бири-биринен да куйрук үзүп кетүүлөрү да көрүнөт. "Доо өнбөйт" -дегендей, жедеп тажаганда колунан чыкканын алууга мажбур болот. Айтылган макалда чын-дыктын чоо-жайы ушундай.

Ой-пикирлер