Кирүү

Бала ыйлабаса, эмчек кайда

"Бала ыйлабаса, эмчек кайда". Арийне, бала мемиреп, оозун бүлкүлдөтүп, кудайкапар уктап жатса, энеси "жакшы уктады" деп, ойготуп эмчек бербейт. "Ачка болду го" - дебейт. Курсагы ачканын бала озу кабардайт. Ошондо эне эмчек берүүгө отурат. Бул - макалдын туз мааниси. Өтмө мазмуну өтүлүүчү иштин зарылчылыгын бироолордон талап кылуу, ошол аркылуу оз максатына, тилегине жетүү. Улуктарга улам бара берүү, маселелерди кое билүү, алардын да бул иштерди аткарууга милдеттүү экенин далилдеп туруу, ж.б. түшүнүктү ичине камтыйт.

Ой-пикирлер