Кирүү

Колу узун

Колу узун. Адатта, "колу тар", "колу кууш", "колу кыска" өндүү бир гана адамдын колуна байланыштуу сездер етмо мааниде да, туз мааниде да айтылат. "Колу тары" -сарандыгы, башкаларга эч-теке арттырбоосу, "колу кууштугу" - буга маанилеш. "Колу кыска" сараң эмес, колунда жоктугу. "Колу узун" - бардары, бирөөлөргө колу ачыктыгы, берешендиги. Меймандарды ойдогудай сыйлоосу, кийиндире да, ичиндире да билүүсү, өргөө тигип, мал союп түшкөндөрдү милдеттүү конок алуусу. Кайра кадимкидей узатуусу. Айылына, элине дүңү бар, барктуулугу, нарктуулугу...

Ой-пикирлер