Кирүү

Чычкылуу

Чычкылуу. Бул - адамдардагы жекече касиет. Эрктин чабал-дыгы. Бир нерсеге туруктуулугунун, чыдамдуулугунун жоктугу. Чычкы - туюнтма, сапат. "Чычкысы жаман", чычкылуу - аш-та-макка чыдабай кетүүсү, чычкылуулук - ошону онокотко айлантып алуусу. Ансыз чыдай албоосу, "Чычкысы кайнап кетүүсү", демек, ал тамак бышкыча, бышып алдына келгиче "отко түшүүсү", элден
мурун кол салып жиберүүсү. Аны өзү эрээн-тороон кылбоосу, бил-гендер кеп кылуусу. Казандагы кайнап жаткан этке кол салып, колу күйгөндөрү, катуу ууртап жиберип, оозу күйгөндөрү да болгон, болумушта айтылуусу...

Ой-пикирлер