Кирүү

Керооз

Керооз. Бул - адамдардагы терс сапаттардан. Кээри бар. Сөздүн оз маанисинде сүйлөбөө. Кандайдыр ичте кузаматы бардай митай-

ымданып, татыксыз ой-тутумун ойлонбой беруусу. "Ал кээрденип турат"-дейбиз.

Ой-пикирлер