Кирүү

Ала-Тоодон кийинки сүйүүбүз көл бети

Ала-Тоодон кийинки сүйүүбүз көл бети. Бизде сулуу келдер көп. Аларды көрүүгө өзүбүз да, өзгелөр да куштар. Жаратылыш өзүнүн жоомарттыгын аябай берген көлдөрдүн бири-Сары-Челек. Арийне, адамзат суктанып, куштарланып келүүчү. Ушундай көлдөргө Соң-Көл, Чатыр-Көл тууралуу да акындардын тамшандырган ырлары, тарыхый сырлары айтылып келген санжыралары бар.
Мисалы, "Ысык-Көл, Соң-Көл, Чатыр-Көл, Чайпалган көлдөрүм". (Ысмайыл). Буларда кемелер, кайыктар сүзөт.

Ой-пикирлер