Кирүү

Чымчышуу

Чымчышуу. Бул -адепсиз салттардын бири. Элдин кёз элегин-де эрди-аял, кыз-улан, бозой-селки отурушта, дасторкондо бири-би-рин алдыртан чымчышуусу - өзүнчө ажыкызданып отуруусу. Көрүүчүлөргө терс таасир берүүсү, уят-сыйыттын бет пардоолорун сыйрып таштоолору, элибиз мындайлардын жүгөнүжокатка, мурун-тугужокторпоккосалыштырышкан.

Ой-пикирлер