Кирүү

Жандоочу кийик аттырат

Элде "устанын шекити", "уздун үйренчүгү", "жолбашчынын, колбашчынын шакирти" дейт. Ушул сы­мал жандоочу - мергенчинин шериги. Мергенчи тозотто отурат. Шериги ыңгайын таап, кайберендерди, ж.б. айбанаттарды ага айдап берет. Ал атат, ошентип, олжого туйтунушат. Мында соз теркүнү туз мааниде ай­тылып отурат. Ал эми етмо мааниде бир иштин бүтүшүне экинчи биреелер себепкер, данакер болот. Соз нугу ушул жонунде баратат.

Ой-пикирлер