Кирүү

Бирөөнүн биттүү тонун жамынып

"Бирөөнүн биттүү тонун жамынып"... Бул - жегичтикке ма-лынган жетекчинин ордуна калып, анын жасаган күнөөсүн күтүүсүз жерден тарткан адамга карата айтылган. Мунун экинчи түшүнүгү "Таранчы жеген таруунун бөдөнө тартты азабын" болуу.

Ой-пикирлер