Кирүү

Санжыра чечүүнүн үлгүсү

Арийне, санжыра атанын, бабанын, бубанын оозеки тарыхы. Кыргызда жети атаны биле жүрүү- парз. Ал - алысты-жакынды тааный жүрүүгө өбөлгө, генетикалык жагынан да чоң мааниге ээ.

Ой-пикирлер