Жууну-жүз чаюу

Жууну-жүз чаюу. Мунун ар кандай шарттары бар. Эгер агып жаткан сууга жуунса, эптүүолтуруп, "бысмылла" - деп, абалы оң колун сууга малат. Анан сол колун салат, самынды көбүртүп алат. Оң-сол кол менен шапшыбай, акырын жуунат.

Сууну ууртап ооз-ду чайкоодо, чайкандыны кайра аккан сууга төкпөйт. Оозуна толо ууртап, ошону кайра ооздон куюп, бетин-колун жуубайт. Оозду үч жолу чайкайт.

Мурунга суу жүгүртүп чимкирет, кыскасы, агын сууга какырбайт да, чимкирбейт. "Арыктагы сууга какырба да, түкүрбо". Бул аш куйган аякка, алдыдагы ашка түкүрүү менен ба-рабар. Чоргодон жуунабызбы, агын сууга жуунабызбы. Тишти таза алып жүрүү үчүн, порошокту, тиш щетканы пайдаланганда сый-далык зарыл. Булар күнделүк турмушта тазалыкка ото керек. Кыздар чачтарын эки же бир өрүм кылат. Албетте, абалы эжелери, энелери жардам беришет. Тыкан өрүлгөн чачка жибек тасма укмуштай жарашык берет.

Дагы сунуштайбыз