Кирүү

Соөмөйү менен ортонунун алдынан башбармак чыгаруу

Соөмөйү менен ортонунун алдынан башбармак чыгаруу. Бул -терс көрүнүш, өтө одоночулук. Бирөөлөр бирдеме сураса, берейин дештин ордуна: "Ме, аласың", -деп сөөмөйү менен ортонунун орто-сунан баш бармакты бултуйтуп чыгарып, кекээрденүүсү. Мындан ары сага эчтеке жок, сени менен түзгөн кайран мамилем дегени.

Ой-пикирлер