Кирүү

Эстоо адаты

Эстоо адаты - күтүүсүзден оозду чоң ачып алуулар бар. Ошон­до кездон жаш чыгып кетүүлер болот. Бул чарчоодон, чаалыгуудан деп коюшат. Кичинекейлер ушинтсе "кирине кирди" кылат. Элдик эмдеедон еткерет. Чыныга күлдүтолтура салып, ырым-жырымдап, баланын денесине бүт тийгизип чыгат. Кирине кирсе, күл боксере тушет. Нанды ырымдап итке "сук", "сук" - деп, суктатат ж.б. Чоң-дор оозду аңырдай ачып эстоо, албетте, уят, адепсиздикке жатат.

Ой-пикирлер