Кирүү

Айдектөө

Айдектөө (айдектеп коюу). Бул -терс адаттардан. Кабанаак иттерге карата айтылуусу. Т.а. адамдарды, айбандарды кабууга итти "Айдек! Айдек!", "Ал!", "Качыр!" өңдүү сөздөрү менен агытып кою-усу. Өтмө маанидегиси айрымдар ит кыял, ажаандарды ичтен пай-даланып, башкаларга көкүтүүсү, арадан жанжал чыгаруусу, табаа-сы кануусу.

Айдактоо - артына түшүп, мисалы, уйду "Ош!", койду "Кош!", эчкини "Чек!", жылкыны "Чү!" - деп айдап алуусу.

Ой-пикирлер