Кирүү

Күлүк менен жоргонун тери кургабайт

"Күлүк менен жоргонун тери кургабайт. Сулуунун коз жашы кургабайт" - дейт. Күлүк күндө чабылат. Жоргону күндө минишет. Жорго болгондон соң аны салдырыш керек. Сулуунун коз жашы кур­габайт. Ага кардар жан, жуучу коп түшөт, көпчүлүктүн сугу болот. Баарына макул эмес. Өз сүйгөнүнө жетпеши мүмкүн, демек, "коз жашы кургабайт" - ушундан улам айтылат.

Ой-пикирлер