Кирүү

Болуш

Болуш - (волосный управитель) м.а. аймактык башкаруучу. Бул Кыргызстан Росииянын карамагына өткөн соң администраци-ялык жактан элди башкаруучу, бийликти жүргүзүүчү. Ал шайлоо жолу аркылуу жүзөгө ашат. Уруу-уруу боюнча шайланган. Эгер болуштукка элдин саны жетпей калса, башка урууларды үгүттөп көчүрүп алган.

Ой-пикирлер