Кирүү

Калпа

Калпа. Бул - молдонун жардамчысы. Беш убак намазын жаз-байт. Айыл ичинде имамга орун басарлык кылат. Имам жокто анын милдетин үндөктөөсү боюнча иш аткарат. Маркумга топурак салуу-чуларды ирээттейт. Болоор ишти жарыялайт. Даарат алуу, жаназага туруу, алакан жаюу, бата кылуу, ага багыштоо ж.б. шарияттын жо­лун элге-журтка айтып турат. Молдолордой, имамдардай айрымда­ры ич-ара шарияттан кеп козгой да алат. Басса-турса келме келти-рип, молдо, имам менен катардаш турат.

Ой-пикирлер