Кирүү

Ары жок тооктун түшүнө актаган таруу кириптир

"Ары жок тооктун түшүнө актаган таруу кириптир". Мында соз төркүнү took эмес, жатып ичээр жалкоо адам тууралуу баратат. Эч эм-гектенбей, эчтеке таппай, куру кыял аркылуу ойду-тоону ойлонгондор-дун кейипкерин took аркылуу берип отурат. Мунун маанилеши катары "Сарт санаасы менен байыйт" - дегенди айтса болот.

Ой-пикирлер