Кирүү

Аштан калуу, аттан калуу

Бул карылыкка моюн сунуудан ке­лип чыккан. Арийне, алдан-күчтөн танган соң, мурунку жигердүүлүк чактай эмес. Батырыштуу тамак-аш ичип-жей албайт. Ичип-жегенде-рин сиңирүү кыйындайт. Өзүн аео сезет. Ичин бузуп да алат.

Это карыганда атка мине да, айылды аралап, бастырып журо да албайт. Андай адамдарды "от кучактап, уймаанектеп калды" -деп коюшат.

Ой-пикирлер