Кирүү

Кой үстүндө боз торгой жумурткалап

"Кой үстүндө боз торгой жумурткалап".

"Канчалык болсун заман сур, Кайраттуужүргүн Амантур. Өлкөбүз өсүп өзгөрөт, Өзгөргөн кезди көз көрөт, Канатын элеп боз торгой, Уясын салат эртелеп, Кой эмес, кочкор үстүндө, Жумурткалаар кез келет". (Байдылда)

Бул - адамдарга карата отмо маанидеги тушунук. Береке-бей-пилди, толуп-ташканды, бардар-бакубаттыкты, кемибес-берешен тур-муштун ооматын билдирет. Баардыгы жыргалчылыкты коруп жаткан-дай. Динге байланыштуу макалдын чыгышында акылга сыйбаган, кыялданууда билинип турат. Бул эмгек гана бакытка жеткирээри ту­уралуу сез болбой эле, уламыштарга барып такалганы баамдалат.

Ой-пикирлер