Кирүү

Муштум түйүү

Муштум түйүү. Минтүү - адамдардагы терс сапат. Муштум көрсотүү - кызуу кандуулук, б.а. каны суюктар, жүйөлошуүдөн му­рун жаак тарамыштары түйүлүп, мушташууга даяр экендиги, оң-да-алаттан кетүүсү. Мушташтан да мурун муштум түйүүнүн озү эмне деген одоночулук. Бирөөлөрго кекенүүсү, ошондо очү бардай мами­ле кылуусу, элибизге жат көрүнүш. Ал эми мушташуу - бири-бирин
канжалатуу, денесин кегөртүү ж.б. аракеттер - ата-бабага жат. Аларды кудайым езү жазаласын?!.

Ой-пикирлер