Кирүү

Ат жалында казан ас

"Ат жалында казан ас". Бир топ үзөнгүлөш жолдоштор басты-рып баратышып, ат жалында даам сызуулары. Т.а. канжыгадагы кур-жундун оозун ачып, андагы тамаш-аштарды жеп, чанач, көөкөрдөгү суусундуктарды аттан түшпөй туруп жутуусу. Деген менен мунун салыштырмалуу мааниси башкада, адамдар сапар аттанганда аңгеме учугу сапталат. Нарктуу-салттуу сездор айтылат. Кеп баккан адам-дарды жандай бастыргандар, улуу накылдарды угууга куштарланат. Ошого маашырлар атайын андайларды ээрчитип да алышат. Бул узун жолду кыскартуу болуп саналат.

Ой-пикирлер