Кирүү

Жерди үрөн себүүгө даярдоо

Жерди үрөн себүүгө даярдоо - эгилме өсүмдүк үрөнүн себүү алдында топуракты мех. жол менен белгилүү тартипте иштетүү ыкмалар жыйындысы. Жерди үрөн себүүгө даярдоо максаты - топурактагы нымды сактоо, талааны отоо чөптөн арылтуу.

Ой-пикирлер