Кирүү

Асый эмнеге барабар

Асый - төрт жаштагы бодо. Малдын (айрыкча жылкы жана койдун) жашын тиши аркылуу аныктоого болот. Асый болгондо ортоңку кашка тиши түшүп, анын ордуна туруктуу кашка тиш чыгат. Жылкынын жашы улам жогорулаган сайын анын тишиндеги чуңкурлар жоголуп, 10-12 асыйында кашка тиштери үч бурчтуу формага айланат.

Ой-пикирлер