Кирүү

Жердештирүү же заземление

Жердештирүү - электр установкаларын (аппарат, машина, прибор жана башка ) атайын электр өткөргүч түзүлүш-аркылуу жерге туташтыруу. Ал түзүлүш жерге көмүлгөн металл электрод (жердештиргич) жана установканы жерге туташтыруучу-өткөргүчтөн турат. Мал чарба комплекстеринде.ошондой эле айыл чарба объектилеринде электр установкаларын тейлөөдө коопсуздукту сактоочу жердештирүү, чагылгандан, ички ашыкча электр чыңалуусунан сактагыч жана башка жердештирүү пайдаланылат.

Ой-пикирлер