Кирүү

Жем-жебес - жабыгы

Жем-жебес - жабыгы. Анын этин жешке союусу. Т.а. кулун желеде байланбайт. Жайды-жай энесинин сүтүн эмип, эркин оттойт. Ойдогудай семирет. Ал алты айында жабагы аталат. Аны согум кылат. Наркыбызда чучуктай семирген муну куда-сеектерге, кадыр-луу адамдарга арнап соет. Демек, жем жей электе союлгандыктан "жем жебес" деп аталат.

Ой-пикирлер