Кирүү

Үч талак

Үч талак. Эрди-аял эриш-аркак, эгиз гул сымал жашоого эмне жетсин! Тилекке каршы, тагдыр талаптагыдай боло бербейт. Ажыра-шуунун бир ыкмасы "Үч талак коюу" болуп эсептелет. Кээде эркек-тер зайыбына "бир талак" да кое берет. Ал - жонокой туру. "Үч талак коюуда" ага нике буюрбайт. Т.а. мында эрди-катын бирге жа­шоого эч кандай ылаажы болбой калат. Анын үчүн экөө тең башкага чыгып келүүлөрү тийиш. Алар кайрадан баш кошсо гана, шарият бо-юнча нике буюрулат. Мал союлат, курмандыкчалынат. Арийне, мын­дай корунуштор ичкиликтерде, Оштун борбордукаймактарында ка-наатташ жашаган элдер аркылуу келгени белгилуу. Ал Ала-Бука, Аксы менен Чаткалга дейре жеткени баамдалат.

Ой-пикирлер