Кирүү

Кайын эне менен келиндин белгилери

Кайын эне менен келиндин белгилери. Албетте, айыл ичи бол-гондон соң, бири-бирине иши түшөт. Бирөөдөн бирөөлөрү бирдемелер-ди сурайт. Ошондон улам ал үйгө бирөөлөр кирип: "Эне, керкинерди берсин", "Бир чойчок талкан дейт". Суроого кайын энеси оң колунун алаканы менен сол колунун үстүн сыйпалайт. Бул-ал буюмду, тамак-ты бергиси келбөөнүн белгиси. Келини дароо: "Ал жок эле" - дейт. Дагы бироо: "Эне, балтаңарды бере тургула" - деп сураса, сол колу­нун алаканын оң колу менен кашып коет. Бул - "берип тургун" дегени. Мындай ич ара белги тутуулар куу турмушта коп болот.

Ой-пикирлер