Кирүү

Желкемдин чуңкуру көрсүнчү

Желкемдин чуңкуру көрсүнчү. Адамзат бир катуу нерседен, оор иштен, же бири-бирине ченебей таарынуудан, алар мандай-тес-кей жүздөшкүлөрү келбейт. Арттарын салып турат. Көңүл калды ушундан пайда болот. Бул "Желкемдин чуңкуру көрсүн, ага экинчи мамиле кылбайын, бетме-бет отурбаймын, жүзү курусун!" - дегенге барып такалат.

Ой-пикирлер