Кирүү

Мүрзө тегеретүү

Мүрзө тегеретүү. Бул - эң эле олдоксон адаттардан. Анын ак­тыгын, каралыгын билүүсү, ошондон кийин ага ишенүүсү. Коргон, көрүстен мүрзө - маркумдардын түбөлүк жайы. "Эгер ошол ишти мен жасасам, күнөө кылсам, мына ушундай боз топурак жамынып калайын?" - деп айтышы, үч ирээт тегерениши, тирүүчүдүктөгү эс-тен кетпес тозогу. Арийне, мындай зээн кейиткен йшке баруусу -ошол адамын бул жарык жана жалган дүйнөдөгү пендечиликке сый-бай турган эң эле акмакчылыгы, жексурдугу. Актыкка ак адамдын тегеренгендиги өмүр бою өзөгүндө калуучу анын шору.

Ой-пикирлер