Кирүү

Жаныбарлардын тукумчулугу

Жаныбарлардын тукумчулугу - ар бир жаныбар түрүнө таандык төлдөө жөндөмдүүлүгү. Жаныбардын табигый физиологиялык жөндөмдүүлүгүн төл алууга толук пайдалануу - мал чарбасында эң маанилүү маселелердин бири жана малды пайдаланып жатат.

Ой-пикирлер