Кирүү

Жалгоо

Жалгоо - өсүмдүктү вегетативдик жол менен көбөйтүү ыкмаларынын бири. Мында кыюу асты болгон сортсуз (жапайы) өсүмдүккө белгилүү сорттогу өсүмдүктүн бүчүрүн (көзчөнү, кыюу үстүн) жалгайт. Акыркысынан кыюу астынын тамырында өскөн өсүмдүк өсүп чыгат. Жалгоо питомниктерде июль - августта жүргүзүлөт.

Ой-пикирлер