Кирүү

Кара ала уй

Кара ала уй - сүт багытындагы уй породасы. Порода 1959-жылы бекитилген. Бул породадагы уй ири, дене түзүлүшү чың, төшү кенен, жону түз, соорусу жайык, желини чоң, өңү негизинен кара ала. Кара ала уюн чыгарууда пайдаланылган жергиликтүү уйлардын, табигый шарттардын ар түрдүүлүгүнө жана асыл тукум иштердин бирдей эместигине байланыштуу бул породанын бир канча тобу түзүлгөн. Россиянын борбордук райондорунда бул порода жергиликтүү уйду жана анын аргындарын остфриз, швед кара ала жана голланд уйлары менен аргындаштыруудан чыгарылган.

Ой-пикирлер