Кирүү

"Жакшыны жатым дебейт, жаманды өзүм дебейт"

"Жакшыны жатым дебейт, жаманды өзүм дебейт". Адам-затты"н жашоо-тиричилигинде жакшы-жаман эгиз айтылат. Экөө тең мыйзамченем. Жамандар да, жакшылар да чыгат. "Бул - жаман урган менин жакыным, бир боорум, ал жакшы" -дечүбүз. "Башка уруктан, элибиз, жерибиз башка"... Албетте, минтпейбиз. Жакшы­лар кандай журсе да бардыкка бипбирдей. Аны элдик киши дейбиз. Төптүгү, тактыгы, акылы, ар-намысы аркылуу кимдин болбосун сүймөнчүлүгүнө айланып барат. Макалдын маани-жайын ушундай-ча түшүнүүгө болот.

Ой-пикирлер