Кирүү

Шыйкыны качуу

Шыйкыны качуу. Бул - адамдардагы жекече сапаттардын бири. Шыйкыны - өзүнө таандык касиет, ал ар дайым эле адамдардын боюнда жүрө берүүсү. Бир жоголсо, анын жолу тар, кылган иши му-рункудай орунунан чыкпоосу, ич ара дөөлөтүнүн качышы, аны дай­ыма асырап жүрүшкө мүмкүн эместиги. Жиңкини соолуу - кокшилти болуу, куру жалак отуруп калуу өңдүү абалдар, арийне, адамдарга таандык көрүнүштөрдөн...

Ой-пикирлер