Кирүү

Зайтун өсүмдүгү

Зайтундан - зайтун майы алынат, ал жашылча-жемиш консервалоодо, тамак-ашка пайдаланылат, самын жасоодо колдонулат. Күнжарасы тоют катары пайдаланылат. Жыгачынан баалуу буюм жасалат. Зайтундун 600 дөй (мурунку ССРБ нин аймагында 80) сорту бар. Зыянкечтери: зайтун чымыны, зайтун күбөсү, жалбырак бүргөсү жана башка. Каршы күрөшүү чаралары: пестицид чачуу.

Ой-пикирлер