Кирүү

Ветеринария мыйзамдары

Ветеринария мыйзамдары - ветеринария маселелери боюнча учурундагы нормативдүү актылардын жыйындысы (ССРБ дин ветеринария уставы, ССРБ айыл чарба министрлигинин токтом жана буйруктары, ССРБ мамлекеттик агрардык өнөр жай комитеттеринин жобо, эреже, көрсөтмөлөрү жана башкалар ).

Өкмөттүк органдар чыгарат жана укуктук күчкө ээ. Ветеринария мыйзамдары ветеринардык кызматкердин укугу менен милдеттерин белгилеп, мал ылаңын дарылоо боюнча иш чараларды аныктайт. Ветеринария мыйзамдары илимдин жана алдыңкы тажрыйбанын жетишкендиктеринин негизинде иштелип чыгуучу жаңы токтом жана буйруктар менен толукталып турат. Ветеринария мыйзамдары мезгили менен басылып чыгарылат.

Ой-пикирлер