Кирүү

Үй көрүү

Үй көрүү. Бул ата-бабалардан келе жаткан асыл салттардын бири. Ак тилекти аркалаган мында биреелер өзүнчө үй салат, бөлүнүп түтүн чыгарууга дымактанат. Санаалаштары жакшы ти-лекте кошумча: килем, шырдак, ала кийиз, жер тешек, көлдөлөң салат. Жууркан, жаздык келип, жүгү жыйылат. Сандык, ала бакан барат. Дубалына туш кийиз, туштуктартат. Ар ким алына жараша кошот. Жана жалгыз-жарым эл ичинде маанектеп жүргөндөрдү да элибиз колдоочу, катарга кошулуучу. Өзүнчө оокат кылып кетүүгө дымак көрсөтүүчү. Бул - эч нерсе менен алмаштырбай турган мыкты сапаттарыбыз.

Ой-пикирлер