Кирүү

Таш каптыруу

Бул - кекенүүдөн келип чыккан оч алуу. Анын айла-амалын тап-такыр кетирүүсү. Адатта, кабанаак иттерге ыргыт-саң, ал ажаандыгы менен ошол ташка жетип, аны тиштейт, кабат да, кайра сени кездой атырылат. Демек, сага бирөөлөр жөнү жок эле катылса, ыдык корсото берсе, так ошол иттердей таш каап калары-нан улам сөздүн отмо мааниси чыккан. Муну "ташжалак кылуу" -деп да коюшат.

Ой-пикирлер