Кирүү

Ноктосун үзгөн

"Ноктосун үзгөн" дейт. Бул, адатта, абийирине шек келтир-ген, каада-салты барк албаган, ата-энелерин жер караткан, чыгыштык кылган, эриш бузуп, эрге тийген ж.б. адепсиздер туура-луу айтылат.

Ой-пикирлер