Кирүү

Жамбы атуу

Жамбы атуу. Бул - чоң аштарда берилүүчү оюндун бир түрү. Сөөлөттүүлөрдүн ашында анын баркын арттыруу үчүн уютулган күмүштүулаштырылган узун шырыктын учуна кийгизе ороп, бир нече танап жипке байлап койгон. Муну мергендер атта желдирип бара­тып, атып же жаада тартып өткөн. Түшүргөн адам жамбыны алган. (Жамбы - кытай сөзү, "юань" - уюткан, "бао" - баалуу, асыл де-генди билдирет). Жамбыны атуусу- мергенчиликке машыгуусу. Ал кийинки чактары өзүнүн шартын, албетте, өзгөрттү. Анткени жамбы атууну, атып алууну кимдер жүргүзүшөт. Бирок маданияттуу түрдө бута атуулар бар. Тилекке каршы, эми эң жаман адат- бөтөлкө сай-ып, бөтөлкөнү бута кылуучулар кездешет. Арийне, бул элибиздин ар-намысына тийип турат.

Ой-пикирлер