Кирүү

Төлгө ыры

Байгамбардын бал төлгөсү, Падышамдын дал төлгөсү, Сен таштык кылба, Мен жаштык кылбайын. Ачык айтып, айра сүйлө, Мен уятка калбайын. Максатына жетер болсо, Мээнет-чемен кетер болсо, Толго ташым төп түш, Оң жагыма коп түш.

Ой-пикирлер