Кирүү

"Эшигин керүп, төрүнө өт, энесин көрүп, кызын ал"

"Эшигин керүп, төрүнө өт, энесин көрүп, кызын ал". Меймандостукту туюндурган, жана салттуулукту шартташтырган бул накылда негизги сездун мазмуну эненин кызга күндөлүк таалим-тарбиясына барып такалат. Кыз бала - эртели кечтир башканын бүлөсү. Жеринен үндөктөлүп барган кыз, кор болбойт. Орун-очок алышы баарынан зарылчылык. Эне озу да дал ушундай турмуштук тийиштүү жолду басып еткен. Аны кызына мурастайт. Жакшы уй-бүлө кирип-чыккандарга озунчо жылуу сезимди берет. Маданияттуулукка үндөйт. Өзүнчө тартылуу кучке ээ кылат. Суктануу пайда болот да, мындайлар менен куда-соек болгулары келишет. "Энени коруп кыз өсөт, эжени көрүп сиңди осот", "Аганы коруп, ини осот, эжени көрүп сиңди өсөт" - өңдүү макалдар бири-бирине таасын үндөшөт.

Ой-пикирлер