Кирүү

"Коногум өз үйүңдү ойлой отур"

"Коногумөз үйүңдү ойлой отур". Биреего конокко барганда ал үйдүн дасторконуна, сый-урматына, жалпы эле тейлөөсүнө тыңсынбоо, үстөмөндөө керек эмес. Каниет кылып, ыраазы боло отуруу зарыл. Макалда: "Эгер менин үйүмө келсе, мен кантем, кой тыңсынбайын, кудая тоббо - дейин" -деш керек-деген ыйман баарынан зарыл.

Ой-пикирлер